Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Informujemy ze do 9 kwietnia 2018r. Studenci który złożyli wniosek o stypendium otrzymają drogą elektroniczną informacje o kompletności dostarczonych dokumentów.