Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

NOWY SKŁAD SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻSZEJ SZKOŁY PZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE od roku akademickiego 2015/2016 

Komisja Stypendialna i Odwoławcza

Studenci w Organach Uczelni

Komisja Dyscyplinarna i Odwoławcza

Sąd Odwoławczy

Regulamin samorządu studenckiegi i skład poszczególnych komisji  - do pobrania w wirtualnym dziekanacie https://edziekanat.szkolymydlowskiej.pl/Konto/LogowanieStudenta