Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Informacja dla studentów DIETETYKI I stopnia o dokumentach wymaganych przy przyjęciu na praktyki w Instytucie „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka
  • podanie do Dyrekcji IPCZD o przyjęcie na praktyki, ze wskazaniem miejsca ich odbywania, ( Podanie o przyjęcie )
  • skierowanie z uczelni, ( odbiór w dziekanacie)
  • program praktyk, (dostępny poniżej)
  • kserokopia legitymacji studenckiej
  • kserokopia książeczki sanitarno - epidemiologicznej potwierdzona aktualnym wpisem
Praktyki odbywać się będą w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych.
W w/w Klinice realizowane będą praktyki w zakresie:
  • wstępna praktyka w szpitalu,
  • poradnia chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych,
  • poradnia dietetyczna,
  • praktyka w szpitalu dziecięcym.

Praktyki zawodowe to doskonały sposób, by zweryfikować nabytą podczas studiów wiedzę oraz umiejętności w praktyce. Dzięki nim studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia i referencji.

Ponadto, jest to najlepszy sposób na zwiększenie efektów nauki podczas studiów przez praktyczne zastosowanie zdobytej do tej pory wiedzy. Więcej szczegółów na temat praktyk studenckich znajdą państwo w regulaminie praktyk zawodowych.

Przed rozpoczęciem praktyk należy pobrać z dziekanatu dzienniczek praktyk, skierowanie oraz 3 egzemplarze umowy. Po zaliczeniu praktyki student składa dzienniczek wraz z jednym egzemplarzem umowy w dziekanacie do końca trwania semestru, do którego jest przypisana dana praktyka.

Plany i program praktyk: