Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Czas pracy Biblioteki:
Poniedziałek - czwartek - sobota
9:00 – 15:00


telefon: +48 22 870 00 01
Budynek C

CZAS PRACY:
poniedziałek – piątek – sobota
od 8.00 do 14.00

Studenci oraz uczestnicy kursów doskonalących mają prawo nieodpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki uczelni.
Uczelnia ma dostęp do specjalistycznych czasopism wydawanych przez największe światowe wydawnictwa naukowe Elsevier, Springer Publishing, Wiley, Nature oraz Science, a także baz danych Scopus i Web of Knowledge koordynowanych przez ICM Uniwersytet Warszawski.

E-KATALOG

REGULAMIN BIBLIOTEKI