Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU "KOSMETOLOGIA" i "DIETETYKA" O PROFILU PRAKTYCZNYM
Przyjęcia na studia w Instytucie Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie odbywają się bez egzaminów wstępnych. Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku „kosmetologia” lub „dietetyka” upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata). Ponadto od kandydatów wymaga się złożenia następujących dokumentów:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (oryginał lub odpis)
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki
  • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • kserokopia dowodu osobistego
  • wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego - plik do pobrania
  • podpisanie umowy o warunkach prowadzenia kształcenia i odpłatności za studia.
Szczególne wymagania dla kandydatów kierunek „kosmetologia” drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „kosmetologia”. Kandydat na kierunek „kosmetologia” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) - zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych. Poza tym istnieje możliwość dodatkowego kryterium przyjęć dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż kosmetologia po udokumentowaniu zaliczenia programu nauczania minimum 2-letniego policealnego studium kosmetycznego (dyplom technika usług kosmetycznych) lub minimum rocznych podyplomowych studiów w zakresie kosmetologii, medycyny estetycznej bądź dermatologii estetycznej (dyplom ukończenia studiów podyplomowych).

Szczególne wymagania dla kandydatów kierunku „dietetyka” studia drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „dietetyka”. Kandydat na kierunek „dietetyka” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) - zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w liceum dla młodzieży, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, (22) 870 00 01 lub mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w dziekanacie uczelni przy ul. Kaleńskiej.