Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter


Bardzo nam miło, że odwiedzili Państwo naszą stronę.

 

Szkoły Beaty Mydłowskiej działają od 1999 roku, obecnie uczęszcza do naszych placówek blisko 1000 uczniów, słuchaczy i studentów. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie: informatyczną, chemiczną oraz zawodowe (kosmetyczną, wizażu i fryzjerską). Sale lekcyjne zaopatrzone są w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, część wyposażona jest w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Niezwykle istotna w naszym programie edukacyjnym jest nauka języków obcych, dlatego w zależności od wybranej szkoły można u nas uczyć się: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego lub j. rosyjskiego. Uczniowie liceum i technikum (dla młodzieży i dorosłych) oraz Policealnej Szkoły Administracji nie płacą czesnego. Studenci i słuchacze pozostałych szkół mogą wnosić opłatę za naukę nawet w kilku ratach. Budynki szkolne są objęte systemem monitorowania, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

Umożliwiamy również naukę w systemie indywidualnym. Nabór do wszystkich szkół prowadzony jest w sposób ciągły.


Rekrutacja na Kierunki:

Kosmetolofgia
Dietetyka
Administracja

 

Kształcenie na kierunku „administracja” odbywa się w systemie studiów I stopnia:

 

    • studia licencjackie stacjonarne trzyletnie (6 semestrów), oraz
    • studia licencjackie niestacjonarne trwające również trzy lata (6 semestrów).

 

 
Student kończący studia w WSP uzyskuje dyplom licencjata administracji w jednej z następujących specjalności:

 

    • Administrowanie i zarządzanie firmą
    • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Administrowanie bezpieczeństwem
  • Samorząd terytorialny