Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości jest zawodową uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2009 roku. Jej założycielem jest Pani Beata Mydłowska. Od samego początku swojego istnienia uczelnia funkcjonuje w Warszawie, na Pradze Południe przy ulicy Kaleńskiej 3.

Kształcenie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości odbywa się na kierunkach: Na wymienionych kierunkach prowadzone są także studia podyplomowe.

Uczelnia jest aktywna w sferze pracy naukowo – badawczej i wydawniczej. Organizowane są w niej konferencje naukowe z zakresu administracji oraz kosmetologii. Wydawane są „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości”, a także inne publikacje naukowe, takie jak praca zbiorowa pod redakcją Sylwii Gwoździewicz i Beaty Mydłowskiej zatytułowana „Prawne i społeczne problemy samorządu terytorialnego”.

Zajęcia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości prowadzone są w zaopatrzonych w odpowied-ni sprzęt i pomoce dydaktyczne salach wykładowych, z których część wyposażona jest w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Niezwykle istotna w programie edukacyjnym Uczelni jest nauka języków obcych, dlatego studenci mogą się u nas uczyć: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego lub j. rosyjskiego.

Studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości są płatne. Studenci mogą jednak wnosić opłatę za naukę nawet w kilku dogodnych dla siebie ratach.

Budynki szkolne są objęte systemem monitorowania, co podnosi poziom bezpieczeństwa.