Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Surdopedagogika i tyflopedagogika to trwające trzy semestry studia podyplomowe, których głównym celem jest przekazanie Słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną wzrokowo i słuchowo. Studia przygotowują Absolwentów do przeprowadzania diagnozy psychopedagogicznej oraz funkcjonalnej u dzieci i młodzieży z niedowidzeniem, oraz niedosłyszeniem. Specjaliści zyskują ponadto umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz prowadzenia działań integracyjnych w jego otoczeniu.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki są przeznaczone dla nauczycieli, wychowawców oraz osób pracujących bądź planujących podjęcie pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną wzrokowo i słuchowo. W ramach kształcenia Absolwenci zdobywają kwalifikacje i umiejętności pracy edukacyjnej, terapeutycznej i wychowawczej z dzieckiem z wadą słuchu lub wzroku na każdym poziomie edukacyjnym.
Ramowy program nauczania obejmuje m.in. następujące przedmioty:
 • diagnozowanie zaburzeń rozwojowych,
 • zaburzenia mowy i słuchu u dzieci niepełnosprawnych,
 • pedagogika specjalna,
 • elementy diagnozy pedagogicznej,
 • podstawy biomedyczne rozwoju dzieci i młodzieży,
 • elementy okulistyki, foniatrii i audiologii,
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • praca z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością wzrokową lub słuchową,
 • techniki brajlowskie,
 • metody pracy z osobami niedosłyszącymi i niedowidzącymi,
 • wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu,
 • prawne aspekty pomocy społecznej.
Czas trwania studiów to 3 semestry (łącznie 410 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.