Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Trwające trzy semestry studia podyplomowe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami neopenologii mają na celu kompleksowe przygotowanie Słuchaczy do podjęcia pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, poradniach uzależnień, policji, placówkach oświatowych itp.

Adresaci studiów:

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii to studia podyplomowe przeznaczone dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym, posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia na jednym z takich kierunków, jak pedagogika, psychologia, pedagogika specjalna, resocjalizacja, polityka społeczna, praca socjalna, filozofia lub politologia.
Ramowy program studiów obejmuje następujące przedmioty:
 • psychologia nieprzystosowania społecznego,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • patologie społeczne,
 • mediacje i negocjacje,
 • interwencje kryzysowe,
 • psychologia kliniczna,
 • podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego oraz karnego,
 • metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych,
 • podstawy pracy socjalnej,
 • metody pracy z rodziną dysfunkcyjną,
 • kuratela sądowa,
 • instytucje wsparcia społecznego.
Czas trwania studiów to 3 semestry (łącznie 250 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.