Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to dwusemestralne studia podyplomowe, których celem jest wyposażenie Absolwentów w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych, oraz edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem, słuchacze zyskują kompleksowe przygotowanie umożliwiające podjęcie zatrudnienia w placówkach, instytucjach i stowarzyszeniach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (domy opieki społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, placówki dziennego pobytu itp.).

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe, pedagogiczne. Słuchaczami studiów mogą być również nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy pragną rozszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę z zakresu edukowania i rehabilitowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Ramowy program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty nauczania, jak:
  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  • podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii,
  • pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • diagnostyka psychopedagogiczna,
  • podstawy prawne i organizacyjne dotyczące funkcjonowania placówek socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych,
  • psychologiczne podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • technologie informacyjne w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Czas trwania studiów to 2 semestry (łącznie 365 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.