Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych to dwusemestralne studia podyplomowe, których celem jest kompleksowe przygotowanie Absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. Studia dają możliwość podjęcia pracy nauczyciela kształcenia zawodowego zarówno w systemie przedmiotowym, jak i modułowym.
Adresaci studiów:
Studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania przedmiotów zawodowych są skierowane do kandydatów na nauczycieli przedmiotów zawodowych. Są adresowane również do wszystkich, którzy posiadają wykształcenie wyższe i chcieliby zdobyć kwalifikacje uprawniające do nauczania zawodowego w szkołach policealnych i ponadpodstawowych.
Ramowy program nauczania obejmuje m.in. takie przedmioty, jak:
 • status zawodowy nauczyciela,
 • podstawy pedagogiki ogólnej,
 • psychologia wychowawcza, rozwojowa oraz osobowości,
 • dydaktyka ogólna,
 • technologia kształcenia,
 • komunikacja interpersonalna,
 • trening kompetencji wychowawczych,
 • organizacja kształcenia, opieki i wychowania,
 • kultura językowa,
 • warsztat pracy nauczyciela,
 • dydaktyka szczegółowa,
 • edukacja medialna,
 • emisja głosu,
 • założenia i organizacja kształcenia zawodowego,
 • trening integracyjny.
Czas trwania studiów to 2 semestry (łącznie 255 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.