Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego to dwusemestralne studia podyplomowe, które mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności Absolwentom studiów humanistycznych do nauczania języka polskiego jako obcego. Program zajęć został opracowany w ten sposób, by możliwie jak najlepiej przygotować Słuchaczy do wykonywania zawodu lektora języka polskiego jako obcego oraz wykładowcy kultury polskiej dla cudzoziemców.
Adresaci studiów:
Studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego są przeznaczone dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich). Są skierowane w szczególności dla Absolwentów kierunków filologicznych i neofilologicznych.
W ramowym programie studiów znalazły się m.in. takie przedmioty, jak:
  • nauczanie wiedzy o Polsce,
  • psychologiczne aspekty akwizycji językowej,
  • trudne miejsca polszczyzny,
  • dzieje nauczania języka polskiego jako obcego,
  • metodyka nauczania podsystemów języka oraz sprawności językowych,
  • wstęp do dydaktyki kultury,
  • gramatyka funkcjonalna języka polskiego,
  • nauczanie wymowy polskiej,
Czas trwania studiów to 2 semestry (łącznie 330 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.