Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Trwające trzy semestry studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej mają na celu kompleksowe przygotowanie do pracy dydaktycznej nauczycieli pracujących w placówkach przedszkolnych oraz szkołach podstawowych (w klasach 1-3). Słuchacze nabywają wiedzę oraz umiejętności uczenia się i doskonalenia własnych kompetencji nauczycielskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i metod pozyskiwania, organizowania, oraz przetwarzania informacji, oraz e-learningu. Program studiów obejmuje zarówno wykłady, na których są poruszane najważniejsze kwestie związane z metodami nauczania języka angielskiego, jak również zajęcia warsztatowe i praktyczną naukę języka.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej są przeznaczone do Absolwentów legitymujących się dyplomem licencjata lub magistra, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Są adresowane również do czynnych nauczycieli języka angielskiego bez kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych do nauczania języka na poziomie przedszkolnych i wczesnoszkolnym, którzy chcieliby rozszerzyć i uzupełnić wiedzę z zakresu psychologii, emisji głosu, dydaktyki przedmiotowej oraz technologii informacyjnej.
W ramowym programie studiów znalazły się następujące przedmioty:
  • dziecięca literatura danego obszaru językowego,
  • metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
  • wiedza o państwach anglojęzycznych,
  • praktyczna nauka języka angielskiego,
  • gramatyka oraz słownictwo,
  • system oceniania w dydaktyce języka obcego,
  • nowoczesne techniki w nauczania języka angielskiego,
  • fonetyka języka angielskiego,
  • planowanie oraz organizacja treści nauczania.
Czas trwania studiów to 3 semestry (łącznie 680 godzin).
Koszt 1 semestru: 1050 zł.