Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Trwające trzy semestry studia podyplomowe z zakresu logopedii szkolnej mają na celu przekazanie Słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej. Absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu logopedii, pedagogiki oraz psychologii, która daje im możliwość podjęcia pracy na stanowisku logopedy w przedszkolu, szkole, poradni logopedycznej itp.

Adresaci studiów:

Studia z zakresu logopedii szkolnej są przeznaczone dla Absolwentów studiów wyższych, legitymujących się dyplomem licencjata lub magistra, posiadających przygotowanie pedagogiczne lub medyczne. Mogą w nich uczestniczyć w szczególności Absolwenci pedagogiki, polonistyki, resocjalizacji, psychologii i pielęgniarstwa.
W ramowym programie studiów znalazły się m.in. takie przedmioty, jak:
 • terapia logopedyczna,
 • wprowadzenie do logopedii,
 • profilaktyka logopedyczna,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • anatomia i fizjologia człowieka – biologiczne podstawy mowy,
 • kształtowanie się i rozwój mowy dziecka,
 • zaburzenie płynności mówienia,
 • metody prowadzenia badań logopedycznych,
 • psychologia ogólna i rozwojowa,
 • elementy pedagogiki specjalnej,
 • fonologia i fonetyka artykulacyjna,
 • mowa dzieci z rozszczepem,
 • foniatria,
 • terapia zaburzeń emocjonalnych,
 • komunikacja wspomagająca i alternatywna.
Czas trwania studiów to 3 semestry (łącznie 610 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.