Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Trwające trzy semestry studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej mają na celu przygotowanie Słuchaczy do pracy w przedszkolu oraz podstawowych klasach szkoły podstawowej (1-3). Program studiów został opracowany tak, aby wyposażyć Absolwentów w wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu nowoczesnych metod pracy wczesnoszkolnej i przedszkolnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.). Absolwenci będą przygotowani do wspomagania rozwoju i wczesnej edukacji dzieci, konstruowania programów edukacyjnych, podjęcia wczesnej innerwacji specjalistycznej, a także współdziałania ze środowiskiem rodzinnym dziecka.
Adresaci studiów:
Studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej są skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe, w szczególności nauczycieli pracujących w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych (w klasach 1-3). Są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą zdobyć pełne przygotowanie pedagogiczne i uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego.
W ramowym programie studiów znalazły się m.in. następujące przedmioty nauczania:
 • diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • elementy matematyki,
 • podstawy wiedzy o środowisku,
 • wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja literacka-językowa z metodyką,
 • wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metodyką,
 • wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja techniczna z metodyką,
 • wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja muzyczna z metodyką,
 • wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja środowiska z metodyką,
 • emisja głosu,
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupach dziecięcych,
 • gry, zabawy ruchowe i dydaktyczne (warsztaty metodyczne).
Czas trwania studiów to 3 semestry (łącznie 445 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.