Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:

Studia podyplomowe na kierunku Arteterapia i terapia zajęciowa trwają trzy semestry, a ich głównym celem jest przekazanie wiedzy potrzebnej do sprawowania samodzielnego stanowiska animatora działań twórczych i arteterapeutycznych. Słuchacze zdobywają wiedzę psychologiczną, pedagogiczną oraz specjalistyczną z zakresu metod, oraz form terapii zajęciowej i arteterapii. Absolwenci mogą szukać zatrudnienia w domach kultury, szpitalach, domach opieki społecznej, galeriach, pogotowiach opiekuńczo-wychowawczych oraz w stowarzyszeniach specjalizujących się w różnych formach terapii poprzez sztukę.

Adresaci studiów:

Arteterapia i terapia zajęciowa to studia podyplomowe skierowane do osób, które chcą zdobyć pełne przygotowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi posiadającymi różnego rodzaju dysfunkcje. Są przeznaczone w szczególności dla pedagogów, nauczycieli oraz pracowników placówek o charakterze terapeutycznym i rozwojowym.

Ramowy program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty:
 • psychologiczne mechanizmy pracy terapeutycznej,
 • podstawy teoretyczne arteterapii,
 • historia sztuki,
 • higiena i emisja głosu,
 • projekty edukacji twórczej,
 • plastyka interaktywna,
 • terapia narracyjna i czytelnicza,
 • muzykoterapia,
 • choreoterapia i ruch sceniczny,
 • ludoterapia,
 • rewalidacja z logoterapią,
 • warsztaty malarskie.
Czas trwania studiów to 3 semestry (łącznie 365 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.