Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej to dwusemestralne studia podyplomowe, których głównym celem jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Kształcenie ma ponadto na celu upowszechnienie wiedzy ogólnej w edukacji ludzi dorosłych, co zapewnia człowiekowi elastyczność, poszerza horyzonty myślowe oraz pozwala na szybsze przystosowywanie się do zachodzących zmian. Słuchacze są przygotowani do podjęcia pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, które chciałyby pozyskiwać nowe kompetencje zawodowe i rozwijać się.
Adresaci studiów:
Studia podyplomowe na kierunku Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej są skierowane do osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie i pragną poszerzyć lub usystematyzować posiadaną wiedzę. Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w placówkach i instytucjach dla niepełnosprawnych osób dorosłych, na stanowisku trenera, pedagoga, nauczyciela, itp.
W ramowym programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty nauczania, jak:
 • psychologia starzenia się i starości,
 • podstawy geriatrii,
 • pedagogika specjalna,
 • rehabilitacja społeczna,
 • podstawy andragogiki,
 • podstawy pielęgnacji osób starszych,
 • trening funkcji poznawczych,
 • podstawy prawne wspierania osób starszych z niepełnosprawnością,
 • system wsparcia osób starszych w Polsce i za granicą,
 • opieka hospicyjna i paliatywna,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • warsztaty aktywizacji społecznej,
 • techniki stymulujące rozwój seniora,
 • konwersacje językowe (j. niemiecki, j. angielski).
Czas trwania studiów to 2 semestry (łącznie 330 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.