Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
W dzisiejszych czasach pedagogika jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów podyplomowych w Polsce, dającym ogromne możliwości na rynku pracy. Osoby po kierunkach pedagogicznych zyskują między innymi:
  • umiejętność wykorzystania różnych dostępnych środków do przekazywania wiedzy,
  • umiejętności pedagogiczne oraz psychologiczne konieczne w pracy z dziećmi,
  • wiedzę o sposobach układania planów i programów nauczania,
  • umiejętność radzenia sobie z problemami wychowawczymi,
  • zdolność dopasowywania formy nauczania do możliwości ucznia bądź całej grupy uczniów.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasi słuchacze mieli jak najlepsze warunki do zgłębiania tajemnic pedagogiki. Stawiamy na doświadczoną i kompetentną kadrę wykładowców, staramy się zapewnić dostęp do wartościowych praktyk, a także przygotowujemy program nauczania w taki sposób, aby nasi słuchacze poznawali pedagogikę nie tylko z teoretycznego, ale także w pełni praktycznego punktu widzenia.

Wszechstronne przygotowanie do pracy pedagoga

Osoby uczęszczające do naszej szkoły są doskonale przygotowywane nie tylko do pracy z dziećmi czy starszą młodzieżą, ale również do pracy z rodzicami, którzy zawsze biorą czynny udział w edukacji swoich pociech. Każdy pedagog powinien nie tylko posiadać umiejętności do przekazywania swojej rozległej wiedzy - to bowiem także konieczność częstego rozwiązywania problemów jednostek bądź też całych grup, do których niejednokrotnie potrzebne jest dobre podejście psychologiczne. Nasza oferta pozwala słuchaczom przygotować się do pracy w charakterze nauczyciela od szkół podstawowych aż do policealnych, zapewniając tym samym szeroki zakres możliwości podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Do kogo adresowane są studia? Na podyplomowe studia z pedagogiki zapraszamy wszystkie osoby posiadające już wykształcenie wyższe, które chciałyby dzielić się własną wiedzą z innymi, łącząc tę pasję z karierą zawodową. Oferujemy swoich słuchaczom nie tylko możliwość odbycia studiów stacjonarnych, ale także z wykorzystaniem nowoczesnych metod e-learningu, dzięki którym można połączyć studia z pracą zawodową czy obowiązkami rodzinnymi.