Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Psychodietetyka to dwusemestralne studia podyplomowe, które mają na celu ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu psychologicznych i społecznych czynników mających udokumentowany wpływ na odżywianie oraz styl życia człowieka. W trakcie kształcenia szczególny nacisk kładzie się na czynniki natury psychologicznej, które odgrywają kluczową rolę w procesie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki są skierowane do osób pracujących lub pragnących pracować z osobami, które wymagają stosowania specjalistycznej diety. Są przeznaczone dla Absolwentów takich kierunków jak farmacja, technologia żywienia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz wychowanie fizyczne.
Ramowy program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty, jak:
  • psychologia żywienia,
  • podstawy dietetyki,
  • terapia osób z zaburzeniami odżywiania,
  • psychologia rozwojowa i osobowości,
  • fizjologia żywieniowa,
  • zdrowie psychiczne a odżywianie,
  • prawne i etyczne aspekty poradnictwa psychodietetycznego,
  • komputerowy system wsparcia w działaniach dietetycznych,
  • elementy psychoterapii,
  • kliniczny zarys schorzeń związanych z niewłaściwym odżywianiem.
Czas trwania studiów to 2 semestry (łącznie 340 godzin).
Koszt 1 semestru: 1900 zł.