Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Poradnictwo dietetyczne i żywieniowe to dwusemestralne studia podyplomowe, których celem jest przygotowanie Specjalistów do samodzielnego poradnictwa żywieniowego, stosowania dietoterapii, promocji zdrowia w aspekcie żywienia oraz profilaktyki prozdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania. Absolwenci otrzymują wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej, doradztwa żywieniowego oraz gabinetu dietetycznego. Adresaci studiów:
Studia podyplomowe z zakresu poradnictwa dietetycznego i żywieniowego są przeznaczone w szczególności dla Absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich) na jednym z następujących kierunków: dietetyka, żywienie człowieka, biologia, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, technologia żywności, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne oraz weterynaria.
W ramowym programie studiów znalazły się m.in. takie przedmioty, jak:
  • żywność dietetyczna i funkcjonalna,
  • planowanie żywienia,
  • anatomia, fizjologia człowieka i patofizjologia przewodu pokarmowego,
  • diety alternatywne i niekonwencjonalne,
  • toksykologia żywności,
  • ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe,
  • metody psychologiczne wykorzystywane w poradnictwie dietetycznym,
  • żywienie w wybranych schorzeniach metabolicznych,
  • żywienie w alergiach i nietolerancjach pokarmowych,
  • normowanie żywienia.
Czas trwania studiów to 2 semestry (łącznie 350 godzin).
Koszt 1 semestru: 1900 zł.