Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Zarządzanie zasobami ludzkimi to dwusemestralne studia podyplomowe, które mają na celu kompleksowe przygotowanie Specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach funkcjonujących w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Podczas studiów Słuchaczom jest przekazywana wiedza teoretyczna w zakresie zarządzania zasobami i zachowaniami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i rozwojowym, a także kształtowane są umiejętności analizowania, diagnozowania oraz rozwiązywania problemów związanych z tematyką zarządzania zasobami ludzkimi.
Adresaci studiów:
Studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi są adresowane w szczególności do osób zajmujących stanowiska kierownicze i dyrektorskie w pionach zarządzania zasobami ludzkimi, a także do szkoleniowców, doradców oraz pracowników działów personalnych, pragnących rozszerzyć lub uzupełnić swoją wiedzę.
W ramowym programie studiów znalazły się następujące przedmioty:
 • ruch kadrowy i rozwój kwalifikacji kadr,
 • system motywacji i kontroli pracy,
 • podstawy organizacji i zarządzania,
 • wstęp do prawoznawstwa,
 • informatyczne systemy wspierania administracji,
 • instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej,
 • prawo cywilne,
 • prawo gospodarcze,
 • strategia zarządzania zasobami ludzkimi,
 • rozwiązania organizacje w zakresie zarządzania kadrami,
 • prawo pracy i ubezpieczenia społeczne.
Czas trwania studiów to 2 semestry (łącznie 196 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.