Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Zarządzanie oświatą to dwusemestralne studia podyplomowe, których głównym celem jest kompleksowe przygotowanie Słuchaczy do samodzielnego podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych w różnego rodzaju instytucjach i placówkach oświatowych. Studia są prowadzone w ten sposób, aby Absolwenci zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem aktualnych wymogów reformy edukacji.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą są skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia), zajmujących się szeroko pojętą problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów placówek oświatowych oraz osób, które są zainteresowane podjęciem pracy na stanowiskach kierowniczych w oświacie.

Ramowy program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty, jak:
 • zarządzanie szkołą i oświatą,
 • podstawy zarządzania placówką oświatową,
 • marketing edukacyjny,
 • nadzór pedagogiczny,
 • umiejętności kierownicze,
 • finanse publiczne,
 • PR w szkole oraz oświacie,
 • zamówienia publiczne,
 • prawo oświatowe i samorządowe,
 • prawo gospodarcze,
 • podstawy prawa pracy.
Czas trwania studiów to 2 semestry (łącznie 330 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.