Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Trwające trzy semestry studia podyplomowe z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie mają na celu przygotowanie Absolwentów do nauczania przedmiotów w szkołach (Historia i Wiedza o społeczeństwie), a także ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy niezbędnej w pracy dydaktycznej. Studia pozwalają na uzupełnienie wiadomości o najbardziej aktualne i najczęściej komentowane fakty z zakresu zagadnień gospodarczych, systemów ekonomicznych oraz współczesnej myśli politycznej.
Adresaci studiów:
Studia są przeznaczone dla wszystkich, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich) i zajmują się prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu historii i/lub WOS. Są polecane w szczególności dla nauczycieli, organizatorów kursów oraz wielu innych zawodów, do wykonywania których niezbędna jest wiedza w obszarach historii i wiedzy o społeczeństwie.
Ramowy program kształcenia uwzględnia następujące przedmioty:
  • wybrane problemy życia społecznego we współczesnym świecie,
  • historia starożytności i średniowiecza,
  • historia nowożytności,
  • dzieje i współczesność Unii Europejskiej,
  • historia XIX i XX wieku,
  • międzynarodowe stosunki polityczne XX i XXI wieku,
  • metodyka nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • system prawny w Polsce,
  • modele ustrojowe państw demokratycznych,
  • społeczeństwo obywatelskie.
Czas trwania studiów to 3 semestry (łącznie 470 godzin).
Koszt 1 semestru: 1200 zł.