Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Doradztwo zawodowe to dwusemestralne studia podyplomowe, które mają na celu przekazanie kompleksowej i pogłębionej wiedzy z zakresu istoty oraz funkcjonowania doradztwa zawodowego. Słuchacze są przygotowani do pracy w roli doradcy zawodowego w różnych instytucjach i organizacjach na rynku biznesu, w szczególności w placówkach oświatowych. Absolwenci kierunku mogą liczyć na zatrudnienie w szkołach, agencjach pośrednictwa pracy, centrach informacji zawodowej, urzędach pracy, a także w poradniach pedagogiczno-psychologicznych.
Adresaci studiów:
Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego są skierowane do osób z wykształceniem wyższym, nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani zdobyciem lub pogłębieniem wiedzy dotyczącej zarządzania i planowania kariery zawodowej.
Ramowy program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty, jak:
 • pedagogika pracy,
 • teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego,
 • diagnostyka kompetencji,
 • podstawy autoprezentacji,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • etyka doradztwa zawodowego,
 • planowanie kariery zawodowej,
 • metodyka poradnictwa zawodowego,
 • komputer oraz Internet w pracy doradcy zawodowego,
 • zawodoznawstwo,
 • wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Czas trwania studiów to 2 semestry (łącznie 270 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.