Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Bezpieczeństwo i higiena pracy to dwusemestralne studia podyplomowe, które mają za zadanie wyposażenie Słuchaczy w niezbędną wiedzę oraz umiejętności dotyczące kształtowania jakości warunków pracy. Program zajęć uwzględnia najnowsze uregulowania prawne oraz organizacyjne związane z zasadami BHP. Absolwenci dysponują szeroką wiedzą z zakresu BHP i są uprawnieni do sprawowania stanowisk kierowniczych w służbach BHP. Adresaci studiów:
Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy są skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe (dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia), które są zainteresowane tą problematyką. W ramowym programie studiów znalazły się m.in. następujące przedmioty:
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem,
 • prawo bezpieczeństwa pracy,
 • zasady i środki ochrony indywidualnej,
 • pedagogika pracy,
 • problematyka bezpieczeństwa pracy,
 • metody analizy ryzyka zawodowego,
 • odpady niebezpieczne i substancje chemiczne,
 • zagrożenia pożarem i wybuchem,
 • psychologiczne problemy człowieka w środowisku pracy,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • bezpieczeństwo żywności,
 • metodyka badania wypadków przy pracy,
 • techniki informatyczne w bezpieczeństwie oraz higienie pracy,
 • zasady ratownictwa medycznego.
Czas trwania studiów to 2 semestry (łącznie 250 godzin).
Koszt 1 semestru: 1200 zł.