Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Administracja publiczna i samorządowa to dwusemestralne studia podyplomowe, których celem jest przekazanie aktualnej i kompleksowej wiedzy z zakresu istotny oraz funkcjonowania administracji. Kształcenie ma również na celu przygotowanie Słuchaczy do podjęcia zatrudnienia w placówkach administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej, w szczególności do sprawowania w nich funkcji kierowniczych. Podczas studiów Absolwenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności przydatne w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, z jakimi borykają się współczesne organy władzy samorządowej, publicznej oraz inne instytucje działające w sektorze administracji. Celem kształcenia jest zapoznanie Absolwentów nie tylko z aktualnymi zasadami funkcjonowania administracji, ale także z kwestami kontrowersyjnymi. Słuchacze zostają przygotowani do samodzielnego doskonalenia oraz uzupełniania zdobytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.
Adresaci studiów:
Studia podyplomowe na kierunku Administracja publiczna i samorządowa są przeznaczone dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. Są dedykowane do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu administracji rządowej i samorządowej, a także do osób starających się o pracę na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym w organach władzy publicznej, samorządowej lub innych podmiotach działających w szeroko rozumianej administracji.
Ramowy program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty:
 • elementy prawa karnego i procesowego,
 • podstawy organizacji i zarządzania,
 • wstęp do prawoznawstwa,
 • prawo cywilne,
 • ochrona środowiska i planowania,
 • prawo konstytucyjne,
 • informatyczne wspomaganie administracji,
 • ustrój administracji publicznej,
 • pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej,
 • samorząd terytorialny,
 • zarys prawa europejskiego,
 • E-urząd.
Czas trwania studiów to 2 semestry (łącznie 240 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.