Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Studia podyplomowe to forma kształcenia dla osób posiadających już dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, a chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poszerzyć zakres umiejętności lub wyspecjalizować się w wąskiej, specjalistycznej dziedzinie. Ich wyjątkową zaletą jest forma prowadzenia – nauka odbywa się w trybie zaocznym, w systemie zjazdów weekendowych średnio dwa razy w miesiącu. W związku z tym z oferty skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo. Studia trwają dwa semestry. Absolwenci wszystkich kierunków otrzymują wykształcenie poparte Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych. Niektóre kierunki umożliwiają także zdobycie cennych certyfikatów lub przygotowują do egzaminów specjalistycznych.

Kto może skorzystać z oferty?


Przyszłość w Twoich rękach

Szkoły Beaty Mydłowskiej to gwarancja doświadczonej, w pełni wykwalifikowanej kadry, która podąża za trendami oraz dba o to, by absolwenci potrafili odnaleźć się na współczesnym rynku pracy, nie tylko będąc idealnym materiałem na pracowników, ale także na menadżerów oraz właścicieli własnych, wysokiej klasy przedsiębiorstw. Wszechstronność wykształcenia, a zarazem możliwość zdobycia konkretnych, praktycznych umiejętności jest tym, czym absolwenci Szkół mogą zabłysnąć na rynku.

Warunki przyjęć
Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie jest złożenie następujących dokumentów:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • kserokopia dowodu osobistego
  • wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego
  • podpisanie umowy o warunkach prowadzenia kształcenia i odpłatności za studia.


Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem studiów podyplomowych zachęcamy do kontaktu np. za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na dole strony.

Kierunek Czas trwania Cena
2 semestry (240 godzin) 1000 zł/semestr
2 semestry (330 godzin) 1000 zł/semestr
3 semestry (365 godzin) 1000 zł/semestr
2 semestry (250 godzin) 1200 zł/semestr
2 semestry (330 godzin) 1000 zł/semestr
3 semestry (345 godzin) 1000 zł/semestr
2 semestry (210 godzin) 1900 zł/semestr
2 semestry (270 godzin) 1000 zł/semestr
3 semestry (445 godzin) 1000 zł/semestr
2 semestry (400 godzin) 2500 zł/semestr
3 semestry (470 godzin) 1200 zł/semestr
3 semestry (610 godzin) 1000 zł/semestr
3 semestry (680 godzin) 1050 zł/semestr
2 semestry (330 godzin) 1000 zł/semestr
2 semestry (255 godzin) 1000 zł/semestr
2 semestry (365 godzin) 1000 zł/semestr
3 semestry (250 godzin) 1000 zł/semestr
2 semestry (350 godzin) 1900 zł/semestr
3 semestry (480 godzin) 1000 zł/semestr
2 semestry (340 godzin) 1900 zł/semestr
3 semestry (410 godzin) 1000 zł/semestr
2 semestry (330 godzin) 1000 zł/semestr
2 semestry (196 godzin) 1000 zł/semestr