Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
prof. S. Urbański
prof. K. Pierzchała
prof. G. Karbowiak
prof. W. Kroszczyński
prof. T. Krzaczek
prof. W. Kubala
prof. med. T. Romer
prof. W. Stankiewicz
prof. A. Rykowski
prof. J. Zimowski
dr W. Brzęk
dr A. Chruścikowska
dr A. Lelińska
dr M. Matosek
dr M. Mędrek
dr T. Ilczuk
dr D. Szerszeń
dr B. Dobrzańska
dr K. Gruszczyński
dr n. farm. lek. med. M. Rewekant
dr B. Sambor
dr K. Szewczyk
dr L. Zakrzewski
dr W. Pryliński
dr P. Dominik
dr M. Stolarczyk
dr M. Karolak-Michalska
dr M. Filipek
dr E. Olszewska
mgr E Grabarczyk
mgr M. Kozub
mgr B. Mroczek
mgr A. Przygoda
mgr B. Spychalska
mgr E. Wasiłek
mgr H. Litwiniuk-Gierwatowska
mgr E. Henning-Kozub
mgr B. Pisarska
mgr K. Grzegorzak
mgr G. Kołynicz
mgr A. Chamera
mgr K. Załoga
mgr P. Grzegory
mgr K. Rembelska
mgr K. Jankowska
mgr J. Czepułkowska
mgr J. Chmielewska
mgr G. Wolska
mgr G. Galicka
mgr D. Kordek
mgr D. Komosińska
mgr B. Kowerska
mgr A. Zwalińska
mgr A. Stępniak