Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Egzamin dyplomowy dla studiów podyplomowych Fryzjerstwo i Kosmetologia ogólna odbędzie się 19.01.2018 r.
Tematy do opracowania z przedmiotu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - Kosmetologia I stopnia, semestr V
NOWY PRZYDZIAŁ SAL WYKŁADOWYCH DLA KIERUNKU KOSMETOLOGIA STACJONARNA

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 16:30 odbywać się będzie Rada Instytutu Nauk Medycznych
W każdy czwartek w godz. 11.00-12.30 studenci Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie będą mieli możliwość spotkania się z Dyrektorami Instytutów bez konieczności umawiania się w dziekanacie Uczelni.
Informacja o procedurze składania podań przez studentów